Kreativnost i inovativnost: prof.dr.sc. Sanja Pfeifer

 
Pretraživanje
Informacije o kolegiju
Ispis teksta

 

Kreativnost i inovativnost

prof.dr.sc. Sanja Pfeifer

1. semestar

Obavijesti
Ispis teksta

ETIČKI KODSve o čemu se diskutira na nastavi a odnosi se na eventualno povjerljive osobne podatke pojedinaca ili poslovnih sustava ostaje u dvorani, odnosno između polaznika ovog kolegija. Profesor i studenti zaštitit će na taj način privatnost ili eventualnu povjerljivost informacija  o sebi i/ili svojim poslovnim aktivnostima. Nekorektnim se smatra prodaja, razmjena ili ustupanje takvih podataka trećim osobama.  

 

 

 01.11.2009. IZMJENE U RASPOREDU DIPLOMSKOG STUDIJA

Poštovane kolege, zbog iznenadnih promjena nastava iz kolegija Inovativnost na 1. godini diplomskog studija na smjeru Podjuzetništvo pomaknuta je u raniji termin. Molim vas da na nastavu 02.11.2009. dođete prema novom rasporedu - Vidimo se u dv. 12 u 10,15 h.

 

 

 

 

 

17.03.2005.

Na kolegiju je gostovao ravnatelj Državne ergele lipicanaca u Đakovu - gospodin Sabolski Pavo.

Pogledajte prezentaciju koja nikoga nije ostavila ravnodušnim.

 

05.06.2004.  

Na kolegiju je gostovao Tihomir Slivka

Jingle d.o.o.

 

Uvod
Ispis teksta

Sadržaj kolegija

Ovaj kolegij dizajniran je sa ciljem stvaranja koncepcijskog okvira koji naglašava proaktivnost u ponašanju, nove poglede i sposobnost uočavanja  prilika, te  poticanje inovativnosti kroz suradnju i timski rad. Polazeći od pretpostavke da svaka osoba posjeduje kreativni potencijal, kolegij istražuje taj potencijal postavljajući pitanja što je kreativnost i zašto je važna, te kako je prakticirati u svakidašnjem životu. Iako kreativne ideje najčešće doživljavamo kao nadahnuća koja dolaze iznenada, većini kreativnih rješenja prethodi kontinuitet treninga za kreativne reakcije. Kolegij osigurava vrijeme, mjesto, izazov  i legitimitet za kreativno razmišljanje.

 

Nastavni ciljevi kolegija:

Studenti će:

  • potvrditi samopouzdanje u osobnu kreativnost
  • razmotriti izazove i prednosti kreativnog ponašanja
  • istražiti svoje osobne mentalne predispozicije
  • spoznati uobičajene mentalne blokove kreativnog razmišljanja i oće tehnike njihovog otklanjanja
  • primjeniti specifične tehnike za poticanje kreativnih ideja i rješenja
  • razvijati strategije primjene kreativnih rješenja,
  • razvijati strategije stvaranja i održavanja kreativno stimulativne klime.

 

Ishodi učenja

Nakon odslušanog kolegija studenti bi trebali biti u stanju:

1.     opisati snage u osobnom kreativnom potencijalu,

2.     nabrojati i razlikovati faze kreativnog procesa,

3.     procjeniti utjecaj barijera koje sprečavaju kreativno reagiranje, te tehnike njihovog otklanjanja

4.     primjeniti specifične tehnike za poticanje kreativnog razmišljanja u fazi generiranja alternativa, vrednovanja i implementacije alternativa

 

Studenti će tijekom ovog kolegija razvijati opće i specifične kompetencije. U okviru općih kompetencija razvijat će svoje prezentacijske i komunikacijske sposobnosti, a u okviru specifičnih kompetencija studenti će razviti sposobnost analitičkog i kreativnog rješavanja problema, donošenja odluka, primjene kreativnih tehnika za generiranje ideja i sl.

 

Vrednovanje rada studenata

 

Vrednovanje rada studenata kontinuirano tijekom nastavnog turnusa - redovni studij 

1.    Esej - individualni zadatak                                                                                25bodova

Pojedinačni zadaci su eseji i prezentacije koju studenti rade kao individualni zadatak i predstavljaju nakon odslušanih predavanja a prije završnog ispita na kraju nastavnog turnusa. Teme za esej:  Potrebno je pronaći ili izabrati primjer inovativnog proizvoda/usluge, te ga predstaviti članovima nastavne grupe. Pripremiti pisani esej o procesu koji je vezan uz pojavu inovacije (3-5 stranica), te kratku prezentaciju (5 minuta). Zadatci mogu biti pojašnjeni tijekom nastave.  

2.     Grupni zadaci i aktivnost:                                                                                 30 bodova

Tijekom semestra studenti će sudjelovati u razradi grupnih zadataka korištenjem principa timskog rada, te u diskusijama. Struktura timova neće biti ista tijekom trajanja semestra, da bi se osigurala interakcija i izloženost što raznolikijim tipovima grupa. Timovi mogu imati 4-5 članova. Studenti se ohrabruju za aktivno sudjelovanje i kroz entuzijazam u preuzimanju različitih zadataka. Od svih se članova timova očekuje motiviranost, emocionalna stabilnost, konstruktivnost u razradi zadatka, fleksibilnost i djelotvornost. Smijeh i veselje u  grupnim interakcijama su poželjni. Besposličarenje ili negativizam nije.

3.  Završni ispit -projektni zadatak:                                                              35 + 5 bodova 

Projektni zadatak je timski zadatak. Studenti će formirati male grupe veličine 4-5 članova. 

Grupe samoinicijativno biraju temu projektnog izvještaja te samostalno i neovisno o terminima nastave rade ne izabranom timskom projektnom izvještaju. Tijekom razrade projektnog zadatka moraju najmanje jednom doći na konzultacije sa predmetnim nastavnikom. Od svakog se studenta očekuje utrošak od najmanje 15-20 sati samostalnog rada na pripremi informacija i izradi konačnog projektnog izvještaja. Grupa predaje zajednički pisani izvještaj u  formi standardnog seminarskog rada. U uvodu je potrebno naznačiti zašto je izabrana određena tema, te kako je organiziran timski rad, odnosno tko je što radio. U središnjem dijelu seminarskog rada potrebno je razraditi proces kreativnog razmišljanja: identifikacija problema, generiranje alternativa; vrednovanje i izbor rješenja, implementacija. U zaključku je potrebno sumirati što se radilo i do kakvih se spoznaja ili prijedloga došlo.  Studenti osim pisanog izvještaja pripremaju i usmenu prezentaciju. Kao inovativne metode prezentiranja predlažu se dramatizacije, plakati, strip, korištenje fotografija kao metafora; video isječci, ...itd.

Teme projektnog zadatka su okvirno slijedeće:

"Koje su tržišne potrebe nezadovoljene i kako ih riješiti inovativnim proizvodima ili uslugama?"  (npr. Cammeo - taxi usluga)

"Kako osvježiti brend ________ ? (npr. Borosane, Kolombo čokolada, 505 s crtom ...) 

"Inovativni suvenir Osijeka", (Slavonije, ...; Hrvatske)?

4. Prisustvo:                                                                                                ukupno 5 bodova

 

Bodovna lista i ocjene

51-62 boda - ocjena dovoljan

63-75 bodova - ocjena dobar

76-88 bodova - ocjena vrlo dobar

89-100 bodova - ocjena izvrstan

 

Studenti koji ne prikupe dovoljno bodova imaju mogućnost izaći na pismeni ispit iz kolegija izvan turnusne nastave.

 

Vrednovanje i ocjenjivanje izvan turnusne nastave - izvanredni studij

 

Studenti koji nisu uključeni u kontinuirani sustav vrednovanja tijekom turnusa, kao i studenti koji propuste realizirati potreban broj bodova u turnusu ispit imaju mogućnost izaći na standardne ispitne rokove i polagati ispit pismenim putem. Pismeni se sastoji iz esejskih pitanja koja su vezana uz literaturu navedenu u teminskom planu predavanja uz pojedina nastavna poglavlja. Ocjena je prosječna ocjena izvrsnosti s kojom je student odgovorio na postavljena pitanja.

 

Naj naj
Ispis teksta

U 9. generaciji studenata najviše bodova ostvarila je Gordana Ćorić.   

Studenti preporučuju
Ispis teksta

 

Gordana Ćorić; 9. generacija: Kako iskoristiti tangram?  

 

Nevenka Pulfer, 9 generacija: Kako sam riješila jednadžbu: 101-102=1

 

Iva Podgorčić; 9 generacija: Kako vidjeti što nitko ne vidi?

 

Kalazić Zorislav, Andraković Tatjana: Kako smo radili projektni izvještaj?

 

Još preporuka...

Utisci studenata
Ispis teksta

Kada dođem na posao kolege me pitaju:  "Što danas učimo iz kreativnosti?" 

Dubravka Borovac

 

"Danas tražim i izvan granica očiglednog. Upravo sam to naučila." Martina Harc

 

više o utiscima prethodnih generacija

MONO Distance Learning
korisnik: zaporka: